Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een wetenschappelijk effectief bewezen combinatie van twee therapieën: de cognitieve therapie en de gedragstherapie. CGT gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenis zelf is die leidt tot een negatief gevoel, maar dat het bepaalde gedragspatronen of gedachten (cognities) zijn die zorgen voor een negatief gevoel. Uitgangspunt in deze therapie is dan ook het aanleren van positieve en helpende gedragingen en gedachten, met als doel om de negatieve gevoelens positief te beïnvloeden. CGT is voor verschillende psychische stoornissen effectief gebleken, zoals depressie en angststoornissen.

Acceptance Commitment Therapy (ACT)

ACT is een goed onderbouwde, ervaringsgerichte en wetenschappelijk gefundeerde vorm van gedragstherapie.

De belangrijkste oorzaak van de meeste psychische problemen is dat je verstrikt raakt in lastige gevoelens, gedachten of sensaties. De manier waarop je de strijd ermee aangaat, zorgt ervoor dat je onbedoeld steeds meer vast komt te zitten. Je beleving wordt gekleurd door een focus op het verleden of de toekomst. Zo ontstaat een negatieve spiraal: het leidt ertoe dat je dingen doet die op de lange termijn de kwaliteit van je leven doet verslechteren.

Acceptance Commitment Therapie (ACT, uitgesproken als ‘ekt’) biedt een uitweg uit deze negatieve spiraal. Het is een ervaringsgerichte therapie waarbij je a) nieuwe vaardigheden leert om moeilijke gedachten, gevoelens of sensaties aan te kunnen en te leven in het nu en b) helder krijgen wat er voor jou toe doet in het leven en daarna te leren handelen. Zo krijg je zelf weer grip op de kwaliteit van je leven.

EMDR

EMDR is een (vaak kortdurende) behandeling om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afleiding door middel van oogbewegingen of geluiden. Na een geslaagde EMDR-behandeling kun je terugdenken aan een nare gebeurtenis, zonder daar emotioneel van streek van te raken. Ook EMDR is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode.

Schematherapie

Schematherapie is gericht op het herkennen en veranderen van onderliggende denk- en gedragspatronen (schema’s) die vaak in de jeugd zijn ontstaan en als een rode draad door het leven lopen. Door de tijd heen ontwikkelen mensen een bepaalde manier van omgaan met deze schema’s (coping) die problemen kan geven in het hier en nu. In de schematherapie worden de achterliggende schema’s van deze problemen opgespoord, er wordt inzicht verkregen in de schema’s en hoe ze zijn ontstaan en ze worden doorbroken. Schematherapie is geschikt voor de behandeling van hardnekkige as1 problematiek (zoals langdurige en/of hevige depressieve- of angstklachten) en persoonlijkheidsstoornissen. Vaak gaat het om langer durende trajecten.