Duur van de behandeling

Wij werken over het algemeen met krachtige, kortdurende behandelingen binnen de “Generalistische Basis GGZ”. Afhankelijk van uw hulpvraag en klachten kunt u aanspraak maken op een kort, middel of intensief traject.

  • Een kort traject bestaat uit ongeveer 5 gesprekken.
  • Een middel traject bestaat uit ongeveer 7-8 gesprekken.
  • Een intensief traject bestaat uit ongeveer 12 gesprekken.

In sommige gevallen is een langere behandeling noodzakelijk. Hiervoor kunt u binnen onze praktijk worden verwezen naar de “Specialistische GGZ”. Onder deze regeling kunt u aanspraak maken op meer gesprekken. Behandeling in de Specialistische GGZ vindt altijd plaats via aanmelding bij Stichting 1nP. Qua behandelduur moet u denken aan een traject van ongeveer 25 gesprekken per jaar. De mogelijkheid bestaat om na een jaar verlenging te krijgen voor nog eens 25 gesprekken.