Klachtenregeling

Als u klachten hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Vaak gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen indien uw klacht gaat over een van de gz-psychologen. Indien uw klacht betrekking heeft op onze aangesloten vaktherapeut, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NIBIG.

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag in het geval van een van de gz-psychologen. Deze geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden. In het geval van een geschil met onze vaktherapeut, kunt u zich richten tot Stichting Zorggeschil.

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.