Kosten en voorwaarden

De kosten voor een psychologische behandeling worden (onder voorwaarden) gedekt door uw zorgverzekeraar in het basispakket. Om aanspraak te maken op vergoedingen, heeft u een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. Daarnaast is het van belang dat wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar (zie kopje ‘vergoedingen per zorgverzekeraar’)

De duur van het geplande consult bepaalt het tarief. Als het consult toch 15 minuten of meer langer of korter duurt, wordt echter wel het gedeclareerde tijdsblok van het geplande consult aangepast. Wij plannen standaard gesprekken van drie kwartier.

Wij hanteren de volgende maximumtarieven in de Basis GGZ. Zorgverzekeraar heeft vaak een lager bedrag met ons afgesproken dan hieronder vermeld staat.

45 minuten behandelconsult € 135,89                                          
60 minuten behandelconsult € 161,46                                            
75 minuten behandelconsult € 198,72                                            
90 minuten behandelconsult € 242,76                                            

45 minuten intake- of diagnostiekconsult € 159,70
60 minuten intake- of diagnostiekconsult € 183,44
75 minuten intake- of diagnostiekconsult € 223,48
90 minuten intake- of diagnostiekconsult € 380,13

Indien een gesprek langer duurt, kunnen er hogere kosten in rekening worden gebracht. Hoeveel er precies wordt gedeclareerd, is afhankelijk van uw verzekering en polis. U kunt bij uw psycholoog navragen welk bedrag er precies in rekening wordt gebracht.

Houdt er rekening mee dat uw zorgverzekeraar eerst uw eigen risico kan aanspreken.

Gesprekken worden maandelijks apart gefactureerd.

Verdere informatie en voorwaarden kunt u hier vinden: Informatie en voorwaarden 2023 of informatie en voorwaarden 2024.

Bent u via een van onze behandelaren in behandeling via Stichting 1nP? Zij stellen andere tarieven en voorwaarden. Deze kunt raadplegen op de website van 1nP (www.1np.nl).

Vergoedingen per verzekeraar

Wij leveren voor alle verzekeraars gecontracteerde zorg behalve voor CZ, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en OHRA. Indien u bij een van deze zorgverzekeraars bent verzekerd, kan een van onze behandelaren u mogelijk zien via Stichting 1nP die wel contacten hebben met deze verzekeraars. Hierdoor wordt de behandeling toch vergoed.

De facturatie handelen wij met uw verzekeraar zelf af. De verzekeraar verrekend het eventuele eigen risico met u. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Meer informatie over de kosten kunt u vinden in de Tarievenlijst 2023 en Tarievenlijst 2024.

Indien u bent verwezen naar Stichting 1nP (Basis of Specialistische GGZ)

Wij zijn aangesloten bij Stichting 1nP. Dit is een landelijke GGZ organisatie voor vrijgevestigde therapeuten. Als uw aanmelding via deze stichting loopt, handelen zij de facturatie naar de verzekering af via gecontracteerde zorg. Dit geldt ongeacht bij welke verzekeraar u bent aangesloten.

Zorg die niet vergoed wordt

Indien u aanspraak wil maken op zorg die buiten de zorgverzekeringswet valt, zijn de kosten 130 euro per consult. De overheid heeft bepaald dat behandeling voor de volgende onderdelen geen aanspraak gemaakt kan worden op vergoedingen binnen de zorgverzekeringswet:

  • relatietherapie (relatietherapie wordt wel vergoed als die plaatsvindt tijdens de behandeling van een andere aandoening, zoals een depressie of een angststoornis)
  • aanpassingsstoornissen
  • andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn (de zogenoemde V-codes)

Niet tijdig afgezegde afspraken

Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt, dan moet u het consult zelf betalen (€ 62 of indien u bij 1nP in behandeling bent € 75). Dit heet no-show. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar.