Kosten

De kosten voor een psychologische behandeling worden in principe gedekt door uw zorgverzekeraar in het basispakket. Om aanspraak te maken op vergoedingen, heeft u een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. Hoeveel er precies wordt gedeclareerd, is afhankelijk van uw verzekering en polis. U kunt bij uw psycholoog navragen welk bedrag er precies in rekening wordt gebracht. Dit bedrag zal voor de Basis GGZ uitkomen op een bedrag van minimaal €175 en maximaal €1380,49.
Houdt er rekening mee dat uw eigen risico volledig kan worden aangesproken. Bent u bij ons in behandeling via Stichting 1nP? Dan stellen zij de tarieven vast die u bij deze stichting kunt opvragen (www.1np.nl).

Vergoedingen per verzekeraar

Wij leveren voor alle verzekeraars gecontracteerde zorg (CZ verzekerden zien wij via Stichting 1nP). De facturatie handelen wij met uw verzekeraar zelf af. De verzekeraar verrekend het eventuele eigen risico met u. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. Meer informatie over de kosten kunt u vinden de Tarievenlijst 2020 en de Tarievenlijst 2021.

Indien u bent verwezen naar Stichting 1nP (Basis of Specialistische GGZ)

Wij zijn aangesloten bij Stichting 1nP. Dit is een landelijke GGZ organisatie voor vrijgevestigde therapeuten. Als uw aanmelding via deze stichting loopt, handelen zij de facturatie naar de verzekering af via gecontracteerde zorg. Dit geldt ongeacht bij welke verzekeraar u bent aangesloten.

Zorg die niet vergoed wordt

Indien u aanspraak wil maken op zorg die buiten de zorgverzekeringswet valt, zijn de kosten 95 euro per consult. De overheid heeft bepaald dat behandeling voor de volgende onderdelen geen aanspraak gemaakt kan worden op vergoedingen binnen de zorgverzekeringswet:

  • relatietherapie (relatietherapie wordt wel vergoed als die plaatsvindt tijdens de behandeling van een andere aandoening, zoals een depressie of een angststoornis)
  • aanpassingsstoornissen
  • andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn (de zogenoemde V-codes)

Niet tijdig afgezegde afspraken

Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt, dan moet u het consult zelf
betalen (€ 75). Dit heet no-show. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar.