Procedure

Als je bij ons een behandeling komt doorloop je de volgende stappen.

  1. Een geldige verwijsbrief is noodzakelijk voor vergoeding van psychologische zorg.
  2. Je meldt je aan. Bij voorkeur online via de knop aanmelden of telefonisch via 024-2030449. Je komt dan op een wachtlijst te staan.
  3. Als er plek vrij is gekomen in de agenda van een therapeut, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden je klachten doorgenomen en komen we samen tot een behandelplan.
  4. Daarna volgt de daadwerkelijke behandeling. De duur van deze behandeling is afhankelijk van het gekozen doel en het plan van aanpak.
  5. De voortgang van de therapie zal regelmatig met vragenlijsten worden geëvalueerd.
  6. Als de behandeldoelen zijn gehaald, zal in samenspraak met je de behandeling worden afgerond. Als je het goed vindt, wordt de huisarts hiervan per brief op de hoogte gesteld.