Zorgstandaarden

Psychologenpraktijk De Lindeboom past in overleg met jou als cliënt zoveel mogelijk de richtlijnen en zorgstandaarden toe die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis over de meest effectieve behandelingen.

Om zowel therapeut als cliënt te helpen om een afgewogen keuze te maken voor een behandeling, maken we gebruik van keuzehulpen die zijn ontwikkeld door Akwa GGZ. Hieronder kunt u deze keuzehulpen raadplegen.

Samen beslissen bij ADHD

Samen beslissen bij en angstklachten en angststoornissen

Samen beslissen bij een bipolaire stoornis

Samen beslissen bij een depressie

Samen beslissen bij persoonlijkheidsstoornissen

Samen beslissen bij problematisch alcoholgebruik

Samen beslissen bij PTSS