Waarneming

Jerôme Tonnaer is vanwege vakantie afwezig van maandag 26 december tot en met maandag 7 januari. In week 52 (26 tot en met 30 december 2022) verzorgt Mariëtte Verhoeven de waarneming. In week 1 (maandag 2 januari tot en met vrijdag 6 januari) wordt de waarneming verzorgd door Karlijn Lindeman. U kunt bellen naar de praktijk (024-2030449) en de voicemail inspreken (u kunt het bericht over de vakantiesluiting negeren). U wordt dan teruggebeld. Waarneming is niet geschikt voor een spoedeisende zorgvraag. Neem in die gevallen contact op met uw huisarts, huisartsenpost of de praktijkondersteuner van uw huisarts.